БългарскиEnglish
Сидефор
Керамични Коминни СистемиАрматурно ЖелязоАрматурни мрежиСидефорШинаВинкелВинкел разностраненШвелериШвелери UPNДвоен Т-Образ IPEДвоен Т-Образ HEAДвоен Т-Образ HEBДвоен Т-Образ по ГОСТЛамаринаЛамарина поцинкованаЕлектрозаварени мрежиОградна мрежаПлътен квадратПрофили от СВ металПрофилиПрофили поцинкованиТ-образТръби черниТръби поцинкованиТръби поцинковани тънкостенниТръби конструкционни


Готови колони за армиране- Моля проследете този линк за повече информация- http://www.stomana.bg/Uploads/Downloads/stomana_sideforBG.pdf
Код Кг 1 брой Разстояние между бигли Брой бигли в колона
Sidefor Бигли 22/22 -

Дължина на колоната – 3 м
9.3 15 см 20
Sidefor Бигли 22/27 -

Дължина на колоната – 3 м
10.1 15 см 20
Sidefor Бигли 22/37 -

Дължина на колоната – 3 м
11.88 15 см 20
Sidefor Бигли 22/47 -

Дължина на колоната – 3 м
13.88 15 см 20