БългарскиEnglish
Двоен Т-Образ по ГОСТ
Керамични Коминни СистемиАрматурно ЖелязоАрматурни мрежиСидефорШинаВинкелВинкел разностраненШвелериШвелери UPNДвоен Т-Образ IPEДвоен Т-Образ HEAДвоен Т-Образ HEBДвоен Т-Образ по ГОСТЛамаринаЛамарина поцинкованаЕлектрозаварени мрежиОградна мрежаПлътен квадратПрофили от СВ металПрофилиПрофили поцинкованиТ-образТръби черниТръби поцинкованиТръби поцинковани тънкостенниТръби конструкционни


ГОСТ се отнася за набора от технически стандарти поддържани от Евро-Азиатският институт по стандартизация. Той е създаден в бившият Съветски съюз и е акроним на Государственный стандарт. Металите, сертифицирани по ГОСТ, само до преди няколко години бяха изцяло доминиращи на нашият пазар и макар обикновено по-леки и с по-ниско качество от тези по ДИН тяхната ниска цена и наличност ги правеха предпочитания избор. Днес, поради квотите наложени на страни извън EC, където обикновено се произвеждат тези метали и поради световната криза на суровини тяхното предлагане все повече намалява и се наблюдава тенденция за изравняване на цените на килограм с ДИН металите, макар и тези по ГОСТ да продължават да бъдат почти с двойно по-ниско тегло.

видразмеритегло
100660
120672
14012161
16012192
18012230
20012258.5
30012440.5
36012580