За нас | Съоръжения

Магазинът за черни метали на фирма Миланов и Син разполага с четири портални закрити крана с товароподемност от 12 т. всеки, един куло-кран Liebher с товароподемост от 7т. в непосредствена близост до 1.5 т. на 43-тия метър. Фирмата оперира и два мобилни автокрана- МАЗ и ТАКРАФ, разположени в два от?по-малките ни?магазини, с товароподемост на метали до 6т.

Обадете се 02/ 829 79 88, 829 79 89